HOP Club - Ledernetværk

Inspiration til et Holistisk, Optimistisk og Personligt lederskab

Gennem fokus på øget selvindsigt, og en oprigtig interesse og forståelse for os selv og andre.  

Er HOP Club for dig?

HOP Club er et fællesskab og netværk for fremtidens ledere på tværs af brancher.  

Det er for dig, som ønsker inspiration, viden, indsigt og sparring til at udvikle dine personlige og faglige kompetencer indenfor værdibaseret, bæredygtig ledelse.  

Gennem arbejdet med din egen udvikling, samt forståelse og indsigt i egne og andres mønstre, handlemåder og strategier, inspireres du til at lede fremtidens medarbejdere og organisationer med autenticitet, empati, tydelighed og mod.  

11291 HOP 072 11291 HOP 036 11291 HOP 066

Udtalelse

"...Hop Club gør en kæmpe forskel – det handler om mennesker og deres trivsel. Deltagelse i dette netværk har givet mig en retning, selvindsigt og hjulpet mig med opbygningen af min lederstil, så jeg tør at være leder med hjertet..."

Marianne Riisbøll Præstegaard
Direktør og Partner Vidar Ejendomme

Med HOP Club får du

 • 4 årlige heldagsworkshops med: 
  • Indlæg v. eksterne oplægsholdere, heriblandt nogle af landets førende og dygtigste ledere og undervisere 
  • Øvelser til dialog og refleksion 
  • Netværk og sparring i en kombination af små, fortrolige grupper og i stort, fælles forum 
 • Personlig og faglig udvikling som du kan bruge både privat og i dit arbejdsliv 
 • Inspiration og værktøjer til arbejdet med din og virksomhedens kulturstrategi  
 • Nye perspektiver og værktøjer til at skabe vækst med mennesker – ikke på bekostning af mennesker 
 • Værdifuldt netværk med ledere fra mange forskellige brancher 
 • Inspiration mellem møder og workshops 
 • Invitation til den årlige fernisering af HOP Art, samt et nummereret og signeret eksemplar af årets værk. 
11291 HOP 026 11291 HOP 056 1X0A1884

Hop Club møder for 2024

Mandag den 3. september 2024

Mandag den 3. september 2024

Kun for medlemmer.

Mandag den 18. november 2024

Mandag den 18. november 2024

Kun for medlemmer.

Pris og tilmelding 

Samlet pris pr. år for medlemskab af HOP Club inkl. alle materialer og forplejning: 14.800,- ekskl. moms.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om dine muligheder i HOP Club.