11291 HOP 078

HOP GROUP Partner

Lars Bilde

Mange års erfaringer som CEO i mange spændende virksomheder, transformationer, organisationer og problemstillinger - over 20 års erfaring som selvstændig samt flere bestyrelsesposter i bagkataloget, danner grundlag for mit virke som leder og organisationsudvikler med fokus på bæredygtig ledelse.

Et inderligt ønske om at sætte mennesker først har altid været min drivkraft og den røde tråd i både min ledergerning samt i udvikling af medarbejdere. Med et optimistisk livssyn, at kunne sprede god energi i udfordrende tider og være en ærlig udfordrer, lytter og støtte.

Med en ambition om at skabe meningsfuldt lederskab, hvor profitten selvfølgelig er vigtigt, men værdien af penge afhænger af, hvordan de er tjent.

Kort sagt har ledelsesfilosofien altid være HOP ledelse, også længe før HOP Group så dagens lys.

De senere år har jeg gjort tilføjelser til CV’et med bl.a. NLPuddannelse, Life- & Businesscoach, master i Psykologi samt en uddannelse i digitalisering på Singularity University i Sillicon Valley.

Vi har en klar ambition om at skabe KHI - Key Human Indicators - der måler kulturen på lige fod med økonomiske resultater, og at værdien på succes ikke alene beror sig på penge.

"Imorgen er natten forbi"

 

Du er velkommen til at kontakte mig på:

lb@hopgroup.dk