Filosofien

I HOP GROUP tror vi på bæredygtig ledelse.
Det handler om mennesker

H
Holistisk

I HOP har vi fokus på det hele menneske.

Vi arbejder for en verden, hvor ingen mennesker ses som en resurse for at opnå større profit, men et sted hvor alle tager et menneskeligt og miljømæssigt ansvar for en bæredygtig økonomi.

Vi vælger altid at lede efter helheden, både når vi ser på det enkelte individ, i ledelse, i virksomheden og i vores samfund. Inspirationen kommer fra den græske filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.) som udtrykte, at helheden er større end summen af ​​dens dele.

O
Optimistisk

I HOP ønsker vi at se på verden med tillid.

Vi arbejder bevidst med at se glasset halvt fyldt frem for halvt tomt. Vi fejrer vores succeser og tilgiver også os selv, når vi laver fejl.

Vi anerkender, at både medgang og modgang er et livsvilkår for alle mennesker. Men selv i de mørkeste stunder vælger vi at tro på, at det bliver lyst igen.

P
Personligt

I HOP sætter vi lighedstegn mellem personligt og autentisk lederskab.

Vores filosofi er, at ægte ledelse altid tager afsæt i en oprigtig interesse og forståelse for de mennesker, vi omgiver os med. For at kunne støtte egen og andres udvikling, både personligt og fagligt, er selvindsigt essentiel. Hverken teori eller nyeste viden kan stå alene – mangler autenticiteten er er det blot tomme ledelsesværktøjer uden iboende visdom.

Med fokus på bæredygtig ledelse er intentionen at inspirere ledere til at skabe vækst med mennesker, og ikke på bekostning af mennesker.

Vi har de senere år med bekymring fulgt udviklingen af stress i vores samfund og konsekvenserne heraf.

I en tid hvor effektivisering stadig er et konkurrenceparameter, og den hastigt voksende digitalisering stiller endnu større krav til de mennesker der bærer et stort ansvar for resultater, tror vi på et nødvendigt ledelsesmæssigt paradigmeskifte - som allerede er i gang.

Det kræver en øget bevidsthed omkring ledelse.

Dit lederskab er den karakter du er.

Den udvikling vil kræve endnu højere bevidsthed og øget selvindsigt, og ikke mindst at skabe større interesse for, viden om og forståelse for andre mennesker – det kræver et HOP.

11291 HOP 075

HOP er en bevægelse

Vi hævder ikke at have løsningen liggende klar. Men ønsker med denne bevægelse, at inspirere til, at vi italesætter bæredygtig ledelse, finder løsninger sammen, og handler.

Samt være med til at få gjort op med den økonomiske performancekultur og sammen skabe fundamentet for fremtidens ledelse, med et øget fokus på mennesker.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os

HOP Group
HOP Group

Ved Bølgen 5, 7.
7100 Vejle

Find vej på google maps

Lars Bilde
Lars Bilde
Partner
Mette Bilde
Mette Bilde
Partner
Tina Skjødt
Tina Skjødt
HOP CLUB Manager